Τελευταία: 13.8
% Μεταβολή: 0
Ημερήσια Ανώτατη: 13.84
Όγκος Συν.: 599,325
Σύμβολο ΧΑ: ΟΤΕ
Σύμβολο Reuters: OTEr.AT
Κλείσιμο: 13.78
Άνοιγμα: 13.77
Ημερήσια Κατώτατη: 13.75
ISIN: GRS260333000
Σύμβολο Bloomberg: HTO GA