Τελευταία: 12
% Μεταβολή: 0
Ημερήσια Ανώτατη: 12.06
Όγκος Συν.: 480,153
Σύμβολο ΧΑ: ΟΤΕ
Σύμβολο Reuters: OTEr.AT
Κλείσιμο: 12.05
Άνοιγμα: 11.98
Ημερήσια Κατώτατη: 11.98
ISIN: GRS260333000
Σύμβολο Bloomberg: HTO GA