Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος  (ΧΑ:  ΟΤΕ)
 Ημερομηνία: 17/01/20 17:31  (Ημερομηνία σε ηη/μμ/εεεε  |  Τιμές σε Ευρώ)

Αρχή:
Τέλος:

Ημερομηνία
Kλείσιμο %
Μεταβολή
Aνοιγμα Ημερήσια
Ανώτατη
Ημερήσια
Κατώτερη
Όγκος
Συναλλαγών
Αξία Συναλλαγών
  19/01/2020
  13,80 €
  0.00
  13.77 €
  13.84 €
  13.75 €
  599,325
  0 €
  18/01/2020
  13,80 €
  0.00
  13.77 €
  13.84 €
  13.75 €
  599,325
  0 €
  17/01/2020
  13,80 €
  0.00
  13.77 €
  13.84 €
  13.75 €
  599,325
  0 €
  16/01/2020
  13,80 €
  0.00
  13.7 €
  13.85 €
  13.7 €
  600,378
  0 €
  15/01/2020
  13,70 €
  0.00
  13.9 €
  13.91 €
  13.7 €
  548,250
  0 €
  14/01/2020
  13,90 €
  0.00
  13.86 €
  13.9 €
  13.65 €
  779,080
  0 €
  13/01/2020
  13,81 €
  0.00
  13.6 €
  13.9 €
  13.59 €
  362,830
  0 €
  12/01/2020
  13,79 €
  0.00
  13.9 €
  13.94 €
  13.75 €
  446,989
  0 €
  11/01/2020
  13,79 €
  0.00
  13.9 €
  13.94 €
  13.75 €
  446,989
  0 €
  10/01/2020
  13,79 €
  0.00
  13.9 €
  13.94 €
  13.75 €
  446,989
  0 €
  09/01/2020
  13,94 €
  0.00
  14 €
  14.04 €
  13.85 €
  476,155
  0 €
  08/01/2020
  13,98 €
  0.00
  13.97 €
  13.98 €
  13.74 €
  372,972
  0 €
  07/01/2020
  14,13 €
  0.00
  14.03 €
  14.15 €
  14.03 €
  830,719
  0 €
  05/01/2020
  14,10 €
  0.00
  14.16 €
  14.21 €
  14.05 €
  443,134
  0 €
  04/01/2020
  14,10 €
  0.00
  14.16 €
  14.21 €
  14.05 €
  443,134
  0 €
  03/01/2020
  14,10 €
  0.00
  14.16 €
  14.21 €
  14.05 €
  443,134
  0 €
  02/01/2020
  14,30 €
  0.00
  14.35 €
  14.39 €
  14.01 €
  431,463
  0 €
  01/01/2020
  14,26 €
  0.00
  14.25 €
  14.34 €
  14.21 €
  706,211
  0 €
  31/12/2019
  14,26 €
  0.00
  14.25 €
  14.34 €
  14.21 €
  706,211
  0 €
  30/12/2019
  14,25 €
  0.00
  14.48 €
  14.48 €
  14.03 €
  451,387
  0 €
  29/12/2019
  14,45 €
  0.00
  14.25 €
  14.45 €
  14.16 €
  268,292
  0 €
  28/12/2019
  14,45 €
  0.00
  14.25 €
  14.45 €
  14.16 €
  268,292
  0 €
  26/12/2019
  14,25 €
  0.00
  13.79 €
  14.25 €
  13.63 €
  357,663
  0 €
  25/12/2019
  14,25 €
  0.00
  13.79 €
  14.25 €
  13.63 €
  357,663
  0 €
  24/12/2019
  14,25 €
  0.00
  13.79 €
  14.25 €
  13.63 €
  357,663
  0 €
  23/12/2019
  14,25 €
  0.00
  13.79 €
  14.25 €
  13.63 €
  357,663
  0 €
  22/12/2019
  13,77 €
  0.00
  13.75 €
  13.81 €
  13.6 €
  865,381
  0 €
  21/12/2019
  13,77 €
  0.00
  13.75 €
  13.81 €
  13.6 €
  865,381
  0 €
  20/12/2019
  13,77 €
  0.00
  13.75 €
  13.81 €
  13.6 €
  865,381
  0 €
  19/12/2019
  13,74 €
  0.00
  13.7 €
  13.75 €
  13.49 €
  441,695
  0 €